باشگاه مشتريانمحیطی برای تعامل بیشتر بانک با مشتریان است تا از طریق آن فرصت های جدیدی برای روابط دوستانه و دوسویه مشتریان با بانک ایجاد گردد.

سامانه باشگاه مشتریان با اهداف زیر تشکیل شده است :

 • گسترش و خلق محصولات و خدمات جدید از طریق شناسایی نیازهای مشتریان
 • ايجاد ارتباط تعاملي با مشتريان
 • رضایت مشتریان و وفادارسازی
 • اطلاع رسانی و آموزش
 • تشویق مشتریان برای استفاده از خدمات
 • تشویق مشتریان جهت جمع آوری امتیازات و استفاده هر چه بیشتر از جوایز طرح ها

در این راستا سایت باشگاه مشتریان با امکانات زیر اماده شده است :

 • عضویت و مدیریت پروفایل شخصی
 • امکان ثبت کارت های سامانی و شتابی
 • امکان نمایش امتیازات کسب شده توسط مشتری بابت موجودی حسابهای مشتری
 • امکان نمایش امتیاز مشتری از عملکرد روزانه
 • امکان نمایش امتیازات به صورت نمودار پای
 • امکان نمایش جزییات امتیاز کسب شده
 • امکان محاسبه امتیاز با تعیین اولویت بندی  درگاه ها
 • امکان تبدیل امتیاز به وجه نقد
 • امکان انتقال امتیاز به دیگران
 • امکان دعوت از دوستان توسط ارسال ایمیل