محصــولاتخدمات و محصولات فعلی شرکت پردازش گران سامان، در حوزه های بانکی، سرمایه ای و بیمه ای ، خدمات ارزش افزوده بانکی ، خدمات ویژه پشتیبانی برای محصولات ، تجارت الکترونیک ، هوش تجاری و داده کاوی می باشد. از نگاه دیگر خدمات و محصــولات نرم افزارهــای بانکــی فوق در هر سه لایه محصولات بانکی یعنی پیشخوان (Front Office)، لایه میانی (Middle ware) و لایه پشتی (Back office) ارائه می گردد. معماری لایه ای موجود در محصولات این شرکت باعث شده تا این محصولات در کمترین زمان ممکن قابل ویژه سازی جهت استفاده بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختلف گردد.

سامانه سوييچ بانکيباشگاه مشتريانمدیریت کارت بانکیبهينه سازي سايت بانکيسامانه تسويه و مغايرت گيريسامانه مديريت خودپردازپلتفرم بانکداری دیجیتالسامانه یکپارچه خدمات پرداخت و فروشگاه اینترنتیکتابخانه ديجيتالنت بانک شرکتياتوماسيون استخدام