سامانه یکپارچه خدمات پرداخت و فروشگاه اینترنتیاین سیستم با هدف سازماندهی و مدیریت متمرکز بر روی خدمات ارزش افزوده بانک، شامل پرداخت انواع قبوض، خرید انواع شارژ مانند پرداخت شهریه دانشگاه، خرید بلیط هواپیما و خدماتی دیگر توسعه یافته است. این سامانه بر روی تمامی درگاه های بانک شامل اینترنت‌بانک، خودپرداز، دستگاه کارتخوان و ... قابل ارائه می‌باشد، توسعه یافته است.

سیستم یکپارچه خدمات پرداخت

ویژگی های سیستم یکپارچه خدمات پرداخت :
 • تعریف انواع سازمان‌هایی که بانک خدمات آن‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌دهد.
 • تعریف انواع سرویس و گروه‌های سرویسی که بانک ارائه می‌دهد.
 • انواع گزارش‌گیری‌ها شامل: گزارش شارژهای تلفن همراه فروخته شده و باقی مانده، گزارش قبض‌های پرداخت شده
 • مدیریت کاربران سیستم خدمات پرداخت: شامل ثبت نمودن کاربران سیستم و امکان تغییر رمز عبور برای کاربران و ...

فروشگاه اینترنتی

 • برخی امکانات به شرح زیر می باشد :
 • امکان دریافت شماره پیگیری، خدمات پارامتری با استفاده از پارامترهای کلیدی قبض پرداخت شده
 • امکان دریافت شارژ و سایر اطلاعات کلیدی، با استفاده از شماره پیگیری شارژ خریداری شده
 • امکان خرید شارژ به صورت برخط از اپراتور مربوطه
 • امکان تشخیص پرداخت تکراری قبوض که از طریق تمامی درگاه‌های بانک (اینترنت بانک، خودپرداز، کارتخوان و ...) پرداخت شده‌است.
 • امکان خرید شارژ به صورت آنلاین و آف لاین
 • امکان پرداخت انواع قبوض، شهریه دانشگاه و ...
 • امکان تشخیص پرداخت تکراری قبوض از طریق تمامی پایانه های بانکی
 • امکان دریافت مجدد اطلاعات شارژ خریداری شده