سامانه مديريت کارتسیسستمی برای تعریف و مدیریت اطلاعات پایه و پشتیبانی از عملیات صدور و راهبری مدیریت کارت و قابلیت ارتباط و تبادل اطلاعات با محیط خارج می­باشد.

برخی از ویژگی های این سیستم به شرح زیر است :

 • تعریف و صدور منطقی کارت
 • شخصی­سازی و صدور فیزیکی کارت
 • مديريت کارمزد و حق سرويس
 • قابلیت پردازش درخواست مشتریان و پشتیبانی آن به صورت خودکار
 • مديريت مشتري و دارنده کارت
 • قابلیت فعال­سازی/غیرفعال­سازی کارت
 • قابلیت پشتیبانی از تولید رمز کارت
 • قابلیت پشتیبانی از الگوهای مختلف چاپ اطلاعات بر روی کارت
 • مديريت کاربران و کنترل دسترسي به منابع سامانه
 • گزارش­گيري تحلیلی و توصیفی از اطلاعات موجود در سیستم کارت و عملکرد آن در سطوح کاربری و مدیریتی
 • پشتیبانی از تکنولوژی و استاندارد کارت­های غیرتماسی مانند Pay Pass, Pay Wave, NFC, RFID