پلتفرم بانکداری دیجیتالاز اسفندماه سال 1398 و همزمان با فراگیر شدن بیماری کرونا در کشور عزیزمان، شرکت پردازشگران به عنوان بازوی فناوری و تکنولوژیک بانک سامان، با حمایت این بانک تصمیم گرفت تا یک قدم بلند و تحول‌گرا در زمینه خلق یک بانکِ از بنیان دیجیتال بردارد. برای این منظور، تصمیم بر این شد تا همه تجربه یک مشتری در مقابل یک بانک، با نگاه استفاده از دستاوردهای روز دنیا در زمینه فناوری اطلاعات بازنگری شده و از نو خلق شود، آنهم در قالب یک بانک صرفاً و تماماً موبایلی. امروزه این بانک را همه با نام بلوبانک می شناسند و حیات این بانک از منظر فنی، مدیون تلاشهای فنی شرکت پردازشگران در سایه حمایتهای بانک سامان است.

مهمترین ماجولهای توسعه داده شده در این بانک به شرح زیر است:

·        ماجول تشخیص و احراز هویت مشتریان به صورت غیر حضوری.

·        هسته بانکداری دیجیتال مستقل (با هدف بهبود عملکرد فنی در حوزه دیجیتال و قابلیت نظارت بهتر توسط مراجع ذیصلاح)

·        پلتفرم بانکداری باز به منظور تبادل سرویسهای دیجیتال با سایر فعالین در اکوسیستم دیجیتالی

·        سوئیچ و سیستم مدیریت کارت مستقل با عملکرد بالا با امکان کنترل عملیات کشف تقلب و ضدپولشویی و اجرای برنامه های وفاداری سازی مشتریان

·        CRM مناسب برای پاسخگویی به درخواستهای مشتریان در فضای بانکداری دیجیتال بدون شعبه

·        زیر ساختهای مستقل جمع آوری و پردازش داده ها با هدف ارائه خدمات هوشمند مبتنی بر داده

لازم بذکر است کلیه موارد مذکور با در نظر گرفتن استانداردهای فنی و امنیتی شایسته یک بانک دیجیتال پیاده سازی شده و بدون اتکا یا استفاده از سرویسهای خارج از کشور توسط شرکت نرم افزاری پردازشگران سامان صورت پذیرفته است.