سامانه تسويه و مغايرت گيريسامانه مدیریت یکپارچه تسویه حساب، وظیفه مدیریت تسویه حساب براي کلیه درگاه‌ها(مانند خود پرداز، کارتخوان و...) به صورت یکپارچه با سوئیچ‌های بانکی و یا شتاب را برعهده دارد.

این سامانه شامل دو زیرسیستم به شرح زیر می‌باشد:
  • زیرسیستم مدیریت یکپارچه تسویه‌حساب ویندوزی
  • زیر‌سیستم مدیریت یکپارچه تسویه‌حساب تحت‌وب

در زیرسیستم ویندوزی تسویه و مغایرت‌گیری عملیاتی همچون دریافت فایل تراکنش‌های ثبت شده در سوئیچ شتاب، ثبت اطلاعات تراکنش‌ها در پایگاه داده سیستم تسویه و مغایرت‌گیری و ... انجام می‌شود.

در زیرسیستم تحت وب، عملیاتی همچون:
  • مغایرت‌گیری انواع تراکنش‌های پذیرندگی
  • گزارش‌گیری از تراکنش‌ها بر اساس نوع پایانه‌ای
  • مدیریت کاربران
  • امکان تعریف انواع سوییچ‌های بانکی و شتابی و تعیین الگوی قرارگیری سوییچ‌های بانکی و نحوه ارتباط آن‌ها