مدیریت کارت بانکیسیسستمی برای تعریف و مدیریت اطلاعات پایه و پشتیبانی از عملیات صدور و راهبری مدیریت کارت و قابلیت ارتباط و تبادل اطلاعات با محیط خارج می­باشد.


برخی از ویژگی های این سیستم به شرح زیر است :

·        تعریف و صدور منطقی کارت

·        شخصی­سازی و صدور فیزیکی کارت

·        مديريت کارمزد و حق سرويس

·        قابلیت پردازش درخواست مشتریان و پشتیبانی آن به صورت خودکار

·        مديريت مشتري و دارنده کارت

·        قابلیت فعال­سازی/غیرفعال­سازی کارت

·        قابلیت پشتیبانی از تولید رمز کارت

·        قابلیت پشتیبانی از الگوهای مختلف چاپ اطلاعات بر روی کارت

·        مديريت کاربران و کنترل دسترسي به منابع سامانه

·        گزارش­گيري تحلیلی و توصیفی از اطلاعات موجود در سیستم کارت و عملکرد آن در سطوح کاربری و مدیریتی

·        پشتیبانی از تکنولوژی و استاندارد کارت­های غیرتماسی مانند Pay Pass, Pay Wave, NFC, RFID