برنامه خودپردازبرنامه ای است که با توجه به استانداردهای خودپرداز مخصوص این ترمینال آماده شده است. این برنامه شامل دو محیط به شرح زیر می باشد :
 • محیط مدیریت تنظیمات اپراتوری
 • محیط مشتری

برخی از ویژگی های این سامانه به شرح زیر می باشد :

 • Cash Replenish
 • Device Test
 • Print Information
 • Set Configuration
 • برداشت و انتقال وجه
 • اعلام موجودی و گردش حساب
 • خرید شارژ تلفن همراه از اپراتورهای مختلف
 • پرداخت قبض از طریق صفحه کلید یا بارکدخوان
 • تغییر رمز اصلی و اینترنتی کارت